Varanger KraftNett AS forsetter arbeidet med å rehabilitere høyspentlinja mellom Jakobsnes og Ropelv. Den andre seksjonen vil være mellom Tennvannet Jakobsnes og østside av Stormyra. Det bygges ny 22 000V linje i samme trasè som den gamle linjen. I den forbindelse benyttes en omkjøringskabel for å opprettholde strømforsyning til kundene. Denne kabelen vil være spenningssatt med 22 000V. Det vil bli satt opp synlig merking. Vi ber alle som ferdes i området å utvise aktsomhet, og det er viktig at kabelen ikke håndteres eller flyttes på. Spesielt viktig er det at terrengkjøretøy og skuter ikke krysser kabelen, men benytter offentlig trase eller andre steder som er merket som krysningspunkter. Det vil også bli anleggstrafikk i terrenget, samt sprenging av stolpehull. Arbeidet kan også medføre lavtflygende helikopter. Arbeidet med linja vil foregå mellom uke 11 og uke 21. Om vårløsningen kommer tidlig vil arbeidsperioden bli forlenget