Denne utlysningen gjelder prosjektet Rydd Norge Troms og Finnmark. Alle virksomheter som er registrert i Brønnøysundregisteret kan søke.

Ryddeoppdrag i Rydd Norge er et supplement til den frivillige ryddingen som foregår langs kysten. Det er særlig viktig at tilbyderen tilrettelegger for samarbeid med frivillige aktører i sine områder. Målsetningen for Troms og Finnmark er at 40 % av den ytre og avsides kystlinjen skal ryddes innen utgangen av 2023. Det er utarbeidet en plan for rydding av Troms og Finnmark i regi av prosjektet (se vedlegg A) basert på prioriteringer fra Statsforvalterens miljøvernavdeling. Les all nødvendig informasjon her for å sende inn tilbud.

Søk ryddeoppdrag her: https://handelensmiljofond.no/rydd-norge/sok-ryddeoppdrag

Frist for å gi tilbud er 4. mai.