Idrettslag som tilrettelegger for fysisk aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF, særforbund og kommunen/Barentshallene Sør-Varanger KF, og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette. Det skal ikke utøves idrettsaktivitet dersom man ikke følger smitteverntiltakene, og aktiviteten kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. Idrettslagene må også ha rutiner for desinfeksjon/rengjøring av hender og utstyr før/etter trening.

Spesifikke tiltak ved aktivitet:

 • Maks 5 personer i gruppe med god avstand (anbefalt avstand 1 meter)
 • En ansvarlig voksenperson (trener) må være til stede under aktivitet
 • Ansvarlig voksenperson (trener) er ansvarlig for å gå gjennom sjekklisten og registrere deltakerne i sjekklisten.
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person under hele aktiviteten og skal rengjøres før og etter aktivitet
 • For aktivitet organisert fra et idrettslag, er det idrettslaget som er ansvarlig for å holde seg oppdatert og overholde smitteverntiltak
 • For egenorganisert aktivitet er enkeltpersoner ansvarlige for å holde seg oppdatert og overholde gjeldende regler og anbefalinger. For barn under 18 år er det foresatte som er ansvarlige.

En 11’er-fotballbane kan deles opp i flere grupper på 5 personer, som vist i bildet under:

oppdeling av 11er bane.pngTrenes det på mindre bane må banen deles opp ihht til dette. Anbefalte grenser for antall spillere (i klynger på 4-5) er:

 • 11’er bane: 32 spillere
 • 7/9’er bane: 16 spillere
 • 5’er bane: 8 spillere
 • Ballbinge: 4 spillere

Fotballbanen på Kirkenes stadion leies ut i del 1 og del 2.

 • Del 1: Banehalvdel nærmest skolen. Adkomst fra skolesiden.
 • Del 2: Banehalvdel mot klubbhuset til KIF. Adkomst fra klubbhus-siden.

sonebegrensning kirkenes aktivitetspark.JPG

For fotballaktivitet gjelder følgende i tråd med koronavettreglene til Norges Fotballforbund:

 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Kun én person per femmer kan ta på ballen gjennom hele økta. Eventuelle keepere må benytte egne hansker, og kan ikke spytte i hanskene eller ta seg i ansiktet før, under eller rett etter aktiviteten.
 • Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
 • Ikke flere enn 5 personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen
 • Alltid 1 meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre.
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
 • Ikke ta på ballen med hendene
 • Unngå heading
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender før og etter aktiviteten.

bilde over smittevern utendørs trening og idrett.png

Viruset lar seg fjerne med manuell rengjøring med vann og rengjøringsmidler. Barentshallene Sør-Varanger KF følger ordinære renholdsrutiner, med hyppigere renhold av ofte berørte kontaktpunkter. Felles garderober og dusjer er stengt for bruk. Aktivitetsområdet rengjøres daglig av skolen og av Barentshallene.

Personer som ikke følger de anvisningene idrettslagene eller Barentshallene Sør-Varanger KF gir bortvises fra aktivitet ved anlegget.

Påbud, forbud og tiltak oppdateres jevnlig av myndighetene. For oppdatert informasjon om utvikling av viruset og oppdaterte tiltak, følg med på FHI og Helsedirektoratet, samt NIF og NFF sine hjemmesider: