Bilder som illustrerer månedens tema:

BHG Is og snø 2.jpg

BHG Snøforming 2.jpg

BHG Is og snø.jpg

BHG Snøforming.jpg