Ungdomsrådet har allerede vært to ganger tidligere i Nikel og fortalt om ungdomsrådsarbeidet i Norge. Under siste Kaos Spektakel deltok russiske ungdommer på work shop med ungdomsrådet i Sør-Varanger kommune. Dette gav grunnlaget for Kick off til et nytt prosjekt som altså hadde oppstart denne uka. Målet med prosjektet er å utveklse erfaringer, samt jobbe videre med hvordan ungdomsrådene kan påvirke de politiske prosessene. Under samlingen fikk de også besøk av en delegasjon fra  kommunal -og moderninseringsdepartementet som var på studietur i Pechenga. Ungdomsrådsprosjektet er støttet av Barentssekretariatet