Trygghetsalarm er en liten alarm som bæres på kroppen og som er knyttet til en vaktsentral med hjemmesykepleie. Formålet med trygghetsalarm er at du skal føle deg trygg og kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Skjema for søknad kan du finne på Servicekontoret, våre nettsider eller hos ansatte i Hjemmebasert omsorg.
  

Pris per måned

Gruppe

G

Nettoinntekt

2021

01

<=2 G

Inntil 252 133 kroner

83 kr

02

2-3 G

Fra 252 133 kroner til 302 559 kroner

161 kr

03

3-4 G

Fra 302 559 kroner til 403 412 kroner

214 kr

04

4-5 G

Fra 403 412 kroner til 504 265 kroner

293 kr

05

>5 G

Over 504 265 kroner

361 kr