Tilskudd 2020

Landbruks- og miljømyndighetene har opprettet en egen tilskuddsordning for UKL, og fra og med 2020 er det kommunen som forvalter tilskuddordninga lokalt.

 

For 2020 har Sør-Varanger kommune fått 550 000,- kroner til lokale tiltak, og kommunestyret la i sak 061/20 føringer for bruken. Tilskuddet gjelder bare for tiltak som er innenfor Skoltebyen UKL og i samsvar med formålet med ordninga, Tiltak det kan søkes tilskudd for, er f eks

 

  • istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av bygninger og andre kulturminner
  • tilrettelegging og formidling
  • restaurering og skjøtsel av arealer
  • planlegging
  • kartlegging og dokumentasjon

 

Både privatpersoner og foretak kan søke tilskudd. Øvrige bestemmelser om hvem som  kan få tilskudd, hvilke tiltak som er berettiget tilskudd, samt om hvilke vilkår som må være oppfylt, finner du i egen forskrift for ordninga. Søknadsskjema finner du på altinn.no, og søknaden må også sendes via Altinn.

 

Søknadsfrist er 1. juli 2020.

 

Har du spørsmål eller kommentarer, kan du kontakte kommunens miljørådgiver.

 

Du finner ellers en utførlig beskrivelse av UKL og tilskuddsordninga på Landbruksdirektoratets hjemmesider.