NSSE består av 3 blokker med 149 utleieenheter. Huset er et tilbud for studenter, elever og lærlinger under utdanning i Oslo med adresse i nord Norge. Hovedinnflytt er den 15. august hvert år. Søknaden kan sendes til NNSE eller til kommunen Søknadsfrist på den kommunale tildelingen er 20.05.2021.

Les mer om NSSE her