Sjekk om du er i målgruppen for startlån

Det er ikke krav om egenkapital for å få startlån, men du må kunne betjene startlånet ved siden av alle andre utgifter. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd  og/eller bostøtte. På sikt vil vanligvis boutgiftene være lavere når man eier bolig enn når man leier. Dette skyldes blant annet at norske skatteregler gjør det gunstig å eie bolig. Siden det koster mye å kjøpe og selge en bolig øker risikoen for tap jo kortere tidsperspektiv man har når man kjøper bolig. Det anbefales derfor å legge et langsiktig perspektiv til grunn ved kjøp av bolig med startlån.

Ved usikkerhet knyttet til fremtidig inntektssituasjon og hvor lenge det kan være aktuelt å bli boene i boligen, kan leie av bolig være et godt alternativ.

Brosjyre om startlån.

Søk startlån/ tilskudd her

Saksbehandlingen skjer i Sør-Varanger kommune, og du kan få råd og veiledning på tirsdager mellom kl. 10:00 og 14:00. Bestill time på forhånd, tlf. 78977400. Vi har en saksbehandlingstid på inntil 6 uker. Et eget startlånutvalg har møter 2 ganger pr. mnd. 

Klagefristen er 3 uker. Klagen skal sendes Sør-Varanger kommune.

Husk å legge ved dokumentasjon dersom det er nye opplysninger.

 

Retningslinjer for startlån i Sør-Varanger kommune