For å kunne stemme ved valget, må du være innført i manntallet.

Hvis du har flyttet til en annen kommune, og melding om flytting ikke er mottatt hos folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.

Du kan likevel avgi stemme til valget, slik:

- du kan forhåndsstemme i hvilken kommune du vil, eller

- du kan møte opp i kommunen du flyttet fra for å stemme, enten på forhånd, eller på valgdagen.

Du kan ikke stemme på valgdagen dersom du befinner deg i en annen kommune enn den du står manntallsført i pr. 30. juni.

Klage over feil i manntallet sendes Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes - eller til vårt postmottak

Klage over feil i samemanntallet sendes Sametinget, 9730 Karasjok.