Bestemmelsene om spørsmål finnes i reglement for politiske utvalg.

Hvordan fremme spørsmål

Spørsmål som ønskes besvart i førstkommende møte, må være registrert hos Sør-Varanger kommune senest 5 virkedager før møtet. Dette betyr at dersom du skal fremme et spørsmål til kommunestyret, må du sørge for at det er kommet inn til postmottaket senest onsdag før møtet.

Spørsmål skal protokolleres, og disse behandles etter ordinære saker i møtet. I den grad det er mulig, skal ordfører besvare forespørselen selv.

Du har også anledning til å stille spørsmål til ordfører direkte i møtet. Dette må du gjøre under saken som heter "Godkjenning av saksliste". Ordfører avgjør da hvordan spørsmålet skal besvares, herunder om det skal besvares i neste møte.

 

Behandlingen i møtet

Ved behandling av spørsmål, kan du som spørsmålsstiller og den som svarer ha ett innlegg hver, begrenset til 5 minutter, og dessuten ha ordet en gang hver til konkrete bemerkninger, herunder for å stille tilleggsspørsmål og gi svar. Ingen andre har anledning til å ta ordet.

 

Still ditt spørsmål her