Til alle lag, foreninger og institusjoner i Sør-Varanger som har planer om å søke Spillemidler for 2016 – ordinære anlegg og nærmiljøanlegg – eventuelt rehabilitering.

Søkerne som fra 2015 ikke fikk sine søknader innvilget, vil bli kontaktet av kommunen i forhold til fornyet behandling/fullfinansieringssøknad.

NYE prosjekter/søknader:

Staten, Fylkeskommuen og Kommunen har lagt føringer for at en søknad skal kunne fremmes som spillemiddelberettiget. Det finnes mye fakta i Kulturdepartementets bestemmelser: https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/tilskudd-til-idrett1/idrettsanlegg/id426615/

Aktuelle lag, foreninger og institusjoner må snarest ta kontakt med Enhetsleder for kultur og fritid, Harald Sørensen, for nærmere veiledning – tlf 78 97 17 90 eller 918 14 958 eller hso@svk.no

I sak 12/14 har Fylkeskommunens hovedutvalg KNS satt 30.november 2015 som siste frist for innsending av dokumentasjon til fylkesidrettskonsulenten for vurdering av idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. (Dette skjer via kommunen). Overskridelse av fristen vil medføre at en IKKE kan søke spillemidler til prosjektet i 2016.

Frist:

Spillemiddelsøkere for 2016 må ta kontakt med kommunen senest den 15. oktober 2015 for nærmere veiledning.

Søknadsfrist til kommunen er 15. november 2015.

HUSK:

Uten en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning har en ikke en fullverdig spillemiddelsøknad.

 

Ta snarest kontakt for veiledning!

 

                                                                                                          Kultur og Fritid