Eksperiment.jpgSør-Varanger kommune vil i år arrangere gratis sommerskole og sommerklubb, slik at vi kan være med på å gi barn og unge i Sør-Varanger en god sommerferie, preget av latter, lek og læring. Sommerskolen og sommerklubben skal gi et tilbud om faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolenes sommerferie.  

 

Sør- Varanger kommune har dette året fått midler som vi ønsker å bruke på de unge i kommunen denne sommeren. Vi har derfor muligheten til å tilby ulike turer rundt om i kommunen, hvor det blir lagt vekt på friluftsliv og aktivitet ute i naturen. Det blir lagt til rette for bading, fisking, telting, båttur og matlaging på bål. Vi kan ta i bruk formingsrom på skolen hvor blant annet sying, maling eller forming vil være aktuelt. Vi har inngått et samarbeid med Vitensenteret for å kunne gi et praktisk naturfaglig tilbud. Her vil både programmering og ulike spennende forsøk stå på programmet. I samarbeid med Basen vil det arrangeres kveldsaktiviteter som kino, gaming, spill og – filmkvelder. Her vil vi også kunne tilby andre aktiviteter som musikk, matlaging, biljard og bordtennis. Vi tilbyr også andre ulike aktiviteter og idretter, alt fra fotballskole til dansetimer med dansepedagog. 
Vi har vært rundt på skolene og snakket med de unge i kommunen, både for å vekke interesse, men også for å gi dem muligheten til å komme med andre innspill. Vi ønsker å legge til rette for at også deres ideer kan realiseres.  

 

Sommerskolen blir arrangert fra og med uke 26 til og med uke 32. Det er et gratis tilbud for barn og ungdom i kommunen som er mellom 10 og 16 år. Sommerskolen har begrenset antall passer, og vi anbefaler derfor å melde seg på tidlig. Man melder seg i utgangspunktet på for én uke av gangen, men dersom det er plass kan man få være med på enkeltdager, eller på flere uker. Det vil alltid være mulig å melde seg på i løpet av sommeren dersom det er ledige plasser.  

Vi ønske å legge til rette for at så mange som mulig kan delta, også de med særskilte behov. Dersom det skulle være behov for transport ønsker vi å legge til rette for dette også. Der det er bruk for ekstra tilrettelegging, ber vi om forståelse for at vi kan trenge ekstra tid for å sikre gode løsninger, så ta kontakt i god tid.  

Vi oppfordrer flest mulig til å benytte sjansen til å få litt andre aktiviteter og opplevelser i Sør-Varanger sommeren 2021. 

 

Oversiktsbilde føtter.jpg

Denne sommeren tilbyr vi to ulike opplegg hver uke. Du kan enten melde deg på eksperimentklubben eller sommerskole aktivitet, eller en uke på hver. Eksperimentklubben kjører samme opplegg hver uke, hvor mye av opplegget består av programmering, forsøk og eksperimenter på naturfagrommet på Kirkenes skole, men også mye ute. Sommerskolen aktivitet har base på BASEN og vi vil være mye ute, i aktivitetsparken, men også andre steder rundt om i kommunen. Her vil det så og si være et nytt tilbud hver uke.


Påmelding: 

Telefon: 78 97 74 00

 

Hvis det skulle være noen spørsmål angående dette kan dere ta kontakt med Basen mob: 98226106