-Dette er en viktig kompetanseheving for Sør-Varanger kommune, og har vært en prioritering å få på plass. Vi er veldig fornøyd med at advokatbevillingen for Stine Celius er på plass, sier rådmann Nina Bordi Øvergaard.

Dette innebærer blant annet at kommunen har egen prosessfullmektig som kan føre saker for kommunen for domstolene og fylkesnemndene.

- Dette var en stilling jeg håpet skulle bli opprettet i kommunen når jeg flyttet hjem, og jeg er klar for å ta fatt på oppgaven sier kommuneadvokat Stine Celius 

Sør-Varanger kommunes kommuneadvokat, Stine Celius, har blant annet bakgrunn som advokat og advokatfullmektig i private firma, som eiendomsrådgiver i kommunen, og som anskaffelseskoordinator i Statens Vegvesen. Hun har spesialisering i offentlige anskaffelser, bygge- og entrepriserett, arbeidsrett, barnerett, og kommunalrett.