Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sjekk om scooterløypa er åpen

Se kart over alle løypene.

Kjøp løypekort.

 

Nedenfor framkommer en oversikt over hvilke løyper som er åpne og hvilke som er stengt for ferdsel: 

- Grønn skrift: Åpen

- Rød skrift: Stengt for ferdsel

 

Nr

Løypebeskrivelse

Status

Dato

1

Fra Tyttebærsletta til Mikkelsbukta:

Fra Tyttebærsletta vestover, nord for Gressholmvannet, herfra sørvestover sør for høyde 198 moh., videre nordvestover via Kokonpuujärvi til Marivatnet. Nordover langs Maribekken før løypa går nordvestover til Mikkelsbukta

Sideløype:

Til hyttefelt i Mattisbukta

Til hyttefelt i Storsand

Langs Maribekken (Marejohka) til fylkesvegen i Maribukta

Over Marivatnet sørover til Hornvatnet

Åpen

 

10.02.23

12.01.23

 

 

2

Fra Bugøynes til Bugøyfjord:

Fra løype 1 midtveis mellom Tyttebærfjellet og Marivatnet. Over Buodggaidnjárga, rundt Báhttervárri langs kraftlinje, opp til vann 293, ned på Stuorrajávri, videre til Dážajohka langs Haukbergets østside. Nordsiden av Valenveien over E6 ved Sopnesmyra, over Haukelva og Mállejeaggi til løype 3 ved Bohttejohjávrrit i Bugøyfjord.

Sideløype:

Fra løype 2 ned på Valenveien 1,5 km i luftlinje fra E6

Fra Sopnesmyra, ved innkjøring til Valenveien, ned til Grundvik, Bugøyfjord.

Delvis åpen

 

18.01.23

31.12.21

 

 

 

 

3

Fra Bugøyfjord til Neiden om Gallok:

Fra skolen i Bugøyfjord via Bohttejohjávrrit til Stabbursvatnet. Nordvest til Førstevatn. Langs Førstevatn over Vousttasmus langs sperregjerde til vestsiden av Uhcit Fàrrennurki. Via Jovnnajàvri, Blautmyrvatnan sørøst til Jorbagàlsajàvri. Øst for Notsynene, langs Ferdesmyras vestside til Veinesveien i Øvre Neiden.

Alternativ trasè: Fra løype 3 ved Stuorrarohtojàvris østside. Sørøst for Farkollen. Langs Reinbogfjellets vestside til Råvatn. Møter løype 3 vest for Råvatn

Sideløype:

Fra Notsynene over Galšaluoppal, langs Šilljovárri, rundt Ferdesmyra nordøst til E6 ved Bogobekken (Bogijohka).

Fra Færdesmyra mot Grytefossneset på nordsiden av Bjørknesveien.

Åpen

17.01.23

11.01.23

 

4

Fra Bugøyfjord til Bogobekken:

Fra E6 ved løype 5 (Áttejeaggi) langs gammel vei/kraftlinje til Bjørnebekken. Langs kraftlinje til Sakrisbekken. Videre på østsiden av Sáhkkarasnjunni til Sakrisvatn (Sáhkkarasjávri) og videre sør til Uhcit Sáhkkarasjávri. Derfra vest til hyttefelt ved Bogobekken (Bogijohka).

Sideløype:

Fra Sakrisvatn, vest til E6 ved Sakrisbekken/Sàhkkarasjohka

Åpen

16.01.22

5

Fra Bugøyfjord til Braselv:

Fra løype 3 i Bugøyfjord, langs kraftlinje. Videre sør over Ellenjárjeaggi. Krysser Klokkerelva og E6 ved Áttejeaggi – Čearretjavri – over Stuorra Jerestanjávri til løype 6 ved Braselv.

 

Sideløype:

Fra Vagge i Bugøyfjord til Čearretjavri.

Fra løype 5 ved Jerestanluoppal ned til Bjørnvatnet.

Åpen

18.01.23

29.12.22

 

6

Fra Neiden til Strømnes via Braselv:

Fra hotellet ned på Neidenelva. Videre nedover elva, før løypa går opp på land ved Kotala. Krysser Mikkelsnesveien før den går østover parallelt med veien til Bødkerbekken. Videre mot Braselv der den møter løype 5. Til Brønnvatnet, nordover mellom Čehporasvárri og Storfjellet. Over Čuolddaluokjávri til Valen (Neiden) og Strømsnes.

 

Sideløype:

Fra Timesholmfjellet ned til Mikkelsnesveien ved Bødkerbekken.

Fra Brønnvatnet ut til Storbukt på Kongsveien.

Fra Neidenelva ved Korbineset (øst for Skoltebyen), oppover elva til cirka 400 meter nedenfor brua og videre opp til Kroaplatået og til Neiden Motell og camping

Åpen

16.01.23

16.12.22

 

7

Fra Øvre Neiden til Neiden:

Fra Neiden fjellstue, over Rv 92 der den møter løype 8. Herfra følger løypa myra til Annkrøttvatn og Vegvatnet. Østover langs gammel ferdselsåre til Enaremyra hvor den møter løype 9, cirka 2 km sør for E6. Traseen følger videre den gamle vinterveien nordover, krysser E6 øst for Skoltebyen, vestover på traseen til løype 6 til hotellet

 

Sideløype:

Fra Neiden Fjellstue østover på Neidenelva over Grytfossnes og Krokfossnes til 1km nord for brua i luftlinje

Fra Neiden Fjellstue vestover til Bevernes

 

Åpen

26.01.23

18.01.22

 

8

Fra Øvre Neiden til riksgrensen:

Fra løype 7 sør for Rv 92 (rett ovenfor innkjøringen til Neiden fjellstue), langs sørsiden av fylkesvegen forbi dagens tollstasjonen, herfra legges løypa i 30 til 50 meters avstand fra fylkesvegen fram til planlagt ny tollstasjon. Skuterløypen fortsetter på sørøstsiden av den planlagte tollstasjonen og fram til riksgrensen.

Åpen

13.01.23

9

Fra Enaremyra til Husvatnet:

Fra krysningspunkt med løype 7 på Enaremyra, sørover langs den gamle vinterveien over Enaremyra og Bordejeaggi hvor den møter løype 10. Opp på østsida av Biekkanjohka – fram til Gjeddevann og videre langs den gamle vinterveien og over til Husvatnet.

Åpen

02.02.23

 

10

Fra Sandnes til Munkefjord og Enaremyrene:

Fra parkeringsplass ved kirkegården på Sandnes opp Telegrafdalen over Sundelàttu og Tvillingvatnan til Ongajärvi. Videre over Midtfjordsvatnan, Korsdalsvatnet og nordvestover til kraftlinja. Vestover over Munkelva til Enaremyrene og løype 9.

 

Sideløyper:

Fra kraftlinja mot Harebukt og videre til Angelfjell hytteområde

Fra løype 9, ca. 500meter nordvest for Munkelva, og ned til E6

Åpen

22.12.22

10.01.23

11

Fra Ropelv til Myggvann via Johannesdalen:

Fra kommunal vei i Ropelv – om Lille og Store Ropelvvann der den møter løype 12. Videre til kommunal vei i Johannesdalen og langs Hagasida mot Midtgård, nordover til Myggvann. Løypeslutt i Storvassbukta.

 

Sideløype:

Sideløype fra grendehuset på Jakobsnes til kryssing av Reinøysundveien og 500meter i retning Store Ropelvvann.

Fra Johannesdalen på oversiden av Kjerrisnesveien.

Fra Dalen ved Kjerrisnesveien og ca. 250meter opp til løypa fra Johannesdalen til Myggvann.

Åpen

26.01.23

29.12.22

12

Fra Fredheim til Store Ropelvvatn:

Fra parkeringslomme ved Fredheim (Pikevann) til Pikehodet, nord for E105. Videre i nordlig retning til Jungajärvi og inn på løype 11 på Store Ropelvvann.

 

Sideløype:

Fra Pikehodet ned til Sollia.

Åpen

26.01.23

13

Fra Tårnet til Vintervollen:

Fra Ishavsveien, over Tårnelva like øst for brua – nedenfor Tårnhallen og langs stolpelinje ned mot Bestemorshaugen – over fylkesveg 8860, rundt Rognlig og over Tamasjokkvatnet (Dammusjávri) til løype 14 ved Vintervollen.

Åpen

23.01.23

14

Fra Vintervollen til Grense Jakobselv:

På vinterstengt fylkesveg 8860 fra Vintervollen til kaia i Grense Jakobselv.

 

Sideløyper:

Ned til Vintervollvatnet

Ned til Langvatnet

Ned til Holmvatnet

Fra Gardsjøen langs den gamle snowmobilveien til sørenden av Holmsjøen.

Åpen

 

06.02.23

04.01.23

15

Fra Vintervollvatnet til Småstraumvatnet:

Fra løype 14 ved Vintervollvatnet gjennom Kangasdalen til nordenden av Småstraumvatnet.

 

Sideløype:

Fra Kangasdalen ned til Lanabuktveien.

Åpen

20.02.23

31.01.23

16

Fra Tårnet til Korpfjell:

På vinterstengt vei (Ishavsveien) fra fylkesveg 8860 ved Tårnet til nordsiden av Korpfjell (1 km forbi Oterbekken).

Avstikker: Om Storvatnet.

Åpent

21.12.22

17

Fra Brattli til Harefoss:

Fra parkeringsplass ved Brattli, sørvest langs skjæring ved Fylkesveg 8850 ned til innkjøring ved Brattli og over fylkesveien ned på Pasvikelva. Derfra videre på elveisen til Bekkevold. Fra Bekkevoll til Elenholmen. Videre nord til Harefoss
Sideløype:

Fra Elenholmen sør langs Pasvikelva til Dale.

Fra parkingsplass ved fylkesveg 8850, Brattli. Sørvest til Skrukkebuktvatn

Åpen

07.02.23

05.01.23

18

Fra Skrukkebukta til Gjøkhotellet/Gjøkåsen ved fylkesveg 8850

Fra løype 17 sør for Koppervikneset, over Holmfossneset til Bjørnevatnet. Langs elveisen rundt Svanevatn (Salmijärvi) til Lille Skogøy opp på land og krysser Skrøytnesveien. Følger vei og reingjerde til Stenbakk. Krysser igjen Skrøytnesveien og følger myrdraget langs Melkefossveien til Melkefoss der den følger grusvei forbi Laftehallen mot Skjærnes. Rundt Fuglebukta og over Sametielva. Videre over Samettijoensuu og krysser fylkesveg 8850 mot Sametibrua der den møter løype 22. Går på/ langs kraftlinje forbi Skogfoss før den krysser over fylkesvegen 8850 og følger isen til Krokvika og krysser Kobbfossneset til Håksetbukta. Videre over land til vann 83 til Hasseltjern og langs Pasvikelva forbi Vakkerstryket. Over land ved Steinstryka, til Ulvestryka. På land ved sørenden av Steinstrykneset til Nordvestbukta. Videre på elveisen til Skogly. På land ved Nesheim og følger gammel kjørevei til fylkesveg 8850 ved Gjøkhotellet og løype 24.

 

Sideløyper:

1.Fra Utnes til gamle Svanvik Camping.

2.Inn Svanevatn (Salmijärvi), over fylkesvegen 8850 ved østsiden for Loken, langs kraftlinje til butikken på Svanvik og langs kraftlinje fram til fylkesvegen 8850 ved Mostadfeltet.

3.Fra kraftlinje bak Skogfoss, mot øst til fylkesveg 8850, over fylkesvegen til grusbane

4.Langs kjørespor ned til Solvang i Ruskebukta

Delvis åpen

17.01.23

24.01.22

 

 

 

19

Fra Langvasseid til Veståsveien:

Fra Langvasseid, på langs over Langfjordvannet mot Strand. På land ved Steinrabben, videre nordvest 1,1km. Ned Tjæredalen 800 meter til høyspentlinje. Langs høyspentlinje og videre til Veståsveien, løype 20.

 

Sideløype:

Fra Tjæredalen over Mosemyra til Sagvatnet og på vannet ca. 1,8km

Åpen

19.12.22

20

Fra Trangsund til Russeåsen:

Opp fra Pasvikelva 900meter sør for Trangsundneset. Videre mot vest over Bjørnsundveien – sør for Furulund – over Skoltevasshøyda. Krysser fylkesvegen 8850 ved Strandkrysset. Videre langs sørsiden av veien til Strand til løypa møter Veståsveien (skogsbilvei). Langs skogsbilveien, under høyspentlinje over Hessengåsen. Mot sør på vestsiden av Hessengåsen, krysser skogsbilvei videre ned mot Russeåsen til løype 18.

 

Sideløype:

Fra Skoltevasshøyda til caravanplass ved Haukereiret.

Åpen

 

30.12.22

21

Fra Sametibrua til Lille Sameti:

Fra løype 18 ved Sametibrua, langs skogsbilvei til Malbekken. Over Áhkajávri, og videre nordøst til Lille Sameti.

Åpen

10.01.23

22

Fra Sametibrua til Lille Røyrvatnet:

Fra løype 18 ved Sametibrua, videre over Markina til Malbekkvatn. Fortsetter over Kuusijärvi, Okselva og Båttjørna til Lille Røyrvatnet

Åpen

10.01.23

23

Fra Hauge til Vaggatem:

Fra parkeringsplass ved Hauge over fylkesveg 8850. Sørover på Pasvikelva mot Skogly. Videre mot Vaggatem på vestsiden av Ruskeneset.

 

Sideløype

Fra Hauge, langs skogsbilvei til Lille Spurvvann – videre over Store Spurvvann til nordenden av vannet.

Fra Hauge ned til Nordvestbukta

Til Løype 18 på Pasvikelva ved Hauge

Til Løype 18 på Pasvikelva ved Skogly

Åpen

23.01.23

30.12.22

24

Fra Gjøkhotellet til Treriksrøysa:

Fra parkeringsplass ved fylkesveg 8850 vis-à-vis Gjøkhotellet – vest for fylkesvegen fram til Gjøkåsen grensestasjon – langs skogsbilveien til Grensefoss – langs forsvarets utrykningsvei til veiens ende og videre opp til Treriksrøysa

Åpen

17.02.23