Sivilforsvaret tester varslingsanlegget sitt 9. juni kl. 12.00.

Følgende signaler blir sendt:

  • Viktig melding
  • Lytt på radio
  • Søk informasjon

Les mer om hva signalene betyr på Sivilforsvarets nettsider eller på sikkerhverdag.no