ELEKTRONISK FAKTURA: Fra 1. juni 2019, tar vi ikke lengre imot papirfaktura eller faktura sendt på epost. Alle faktura til oss må du sende i det elektroniske standardformatet EHF

FAKTURAADRESSE: Vår elektroniske adresse er 9908:942110286.

REFERANSE: Husk å merke din faktura med fakturareferanse, som består av initialer til den som skal motta faktura. Har du allerede avtale om annen type referanse? Fortsett med det.

ANDRE KRAV: Faktura til oss skal tilfredsstille krav til salgsdokumenter i bokføringslovens § 5-1-1

RETUR: Får vi faktura som ikke tilfredsstiller standardformatet, så returnerer vi den. Det koster penger både for deg og oss - vi håper vi slipper! Begynn gjerne med EHF allerede nå!

Trenger du å vite mer om dette? Spør oss