Deltakere:
Lena Bergeng, Nina B. Øvergaard, Arnulf Ingerøyen. Jorunn Sandhell, Line Kristoffersen, Drude Bratlien, Mikael Berstad, Frans Ove Eriksen,
Dato: 6. juli 2021
 
Tema:  - Situasjonsrapport fra medlemmene i kriseledelsen
Rådmann:
Ordfører åpnet ny teststasjon i KKN 5. juli. Stor etterspørsel  i går, roligere i dag. Rådmann og ordfører har i dag besøkt teststasjonen på Storskog.
Smittevernlege:
Ingen positive prøver eller smittekarantene siste uke. Regionen er rolig, mindre utbrudd i Tromsø og Alta. Kan få mindre utbrudd lokalt. Vaksinedekning på fullt vaksinerte er 28 % som er lavt i forhold til andre regioner. I forhold til Delta-varianten er det viktig at man er fullvaksinert. I Norge er strategien at flest mulig skal få første vaksinedose.
Stort trykk på testing for koronasertifikat til reising. Dette utfordrer kapasiteten for medisinsk behandling, med opprettelsen av ny teststasjon avlastes trykket noe.
Vaksinasjon som planlagt. Testing av ansatte i skoler og barnehager under planlegging, målet er å tilby alle som ikke har mottatt første dose nå – at de skal få denne i lpa uke 30 – dvs i god tid før skolestart. Innkallinger sendes trolig i uke 28.
 
Enhetsleder beredskap:
Gjennomgang av status fra Statsforvalteren. Informasjon om ferieavvikling for nøkkelpersonell ligger på intranett. Revidert beredskapsplan TISK ligger på intranett – beredskap.
 
Kommunalsjef KOV:     
Slutt på ekstrabemanning i skolene og barnehagene. Planlegger å avvikle forsterket renhold. Skolene har meldt inn vaksinebehov direkte til smittevernlegen.
Man må ta høyde for at landet kan være på gult nivå ved skolestart pga spredningen av Delta-varianten.
 
Kommunalsjef HOV:
Intet nytt å melde. Mye ressurser til vaksineplanlegging og logistikk som følge av endringer i forsyninger. Personellet er presset. Smittekohort består ut august 2021. Vikarbyrå har utfordringer med å levere nok antall sykepleiere dersom det blir behov for å åpne kohorten. Vi har nå to vikarer øremerket kohort, disse er i andre funksjoner til daglig.
 
Personalsjef:
Intet nytt. Ansatte ved Storskog har fått utvidet arbeidsavtale til 1. sept og sannsynligvis må disse forlenges.
 
Plansjef:
Ikke noe spesielt å melde.
 
Ordfører:
Har besøkt teststasjonene, og er imponert over medarbeidernes innsatsvilje og organisering av arbeidsprosesser. Oppfordrer til å ta vare på ansatte.