Komiteen for Samefolkets dag har siden oktober i fjor jobbet med programmet for 6. februar i 2019. Det blir en tradisjonell markering på Samfundshuset med taler og kulturelle innslag. På bildet ser vi komiteen samlet, utvidet med leder i samisk kulturfag i kulturskolen, Berit Alette Mienna. Annemarie Kjeldsøe var ikke til stedet på bildet.

Dette er programmet:

13.00-17.00: Salg av Biđos på Centrum kafe
17.00: Samisk-norsk gudstjeneste i Kirkenes kirke, liturgi v/Torbjørn Brox Webber
18.00-20.00: Offisielt program på Samfundshuset:
Šávva
Åpning ved komiteleder
Samefolkets sang v/Fossekallen
Hilsen fra ordfører Rune G. Rafaelsen
Sangkoret Fossekallen og Berit Alette Mienna
Samisk kulturfag i kulturskolen:
“Mii juoigat ja dánsut - Vi joiker og danser”
Kaffe, kaker og loddsalg
Tale for dagen v/Mikkel Eskil Mikkelsen, rådsmedlem Sametinget
Šávva
Gáktiwalk