Det er 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % søskenmoderasjon for 3. eller flere barn. Søskenmoderasjon gjelder for familier med flere barn i SFO.

Det er anledning til å søke om ½ plass og ¼ plass  i SFO.

Helplass Kirkenes, Sandnes/Bjørnevatn, Hesseng                         kr. 2.650,- pr. mnd

Plass etter skolerute Kirkenes, Sandnes/Bjørnevatn, Hesseng    kr. 2.650,- pr. mnd.

Skoleårsplass, distriktene                                                                   kr. 2.650,- pr. mnd

Deltid ½ plass                                                                                        kr. 1.590,- pr. mnd.

Deltid ¼ plass                                                                                        kr.    795,- pr. mnd

Gebyr henting etter stengetid                                                            kr.    300,- pr. påbegynt halv time

Departementet har vedtatt at det innføres en inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for 1. – 4. trinn. Dette innebærer at foreldrebetalingen for et heltidstilbud i SFO for 1.-4. trinn maksimalt skal utgjøre 6% av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen. Reduksjon innvilges etter søknad.