Hesseng Barnehage har nå hatt sin aller første Pride markering. Med bakgrunn i Rammeplan for barnehagen har vi vektlagt å fremme likeverd og mangfold i hele uke 25.

Vi har hatt fokus på at alle barn er like mye verd, at alle barn har rett til å være seg selv, har rett til å være glad i den de vil, rett til å bli hørt og at ingen barn skal diskrimineres.

Vi har hatt tema om ulike familier, og snakket om likheter og ulikheter, og at det at vi er forskjellig er en positiv og viktig ting.  

 

Pride1

Pride2

Pride3

Pride5