Du skal få den hjelp og trygghet du trenger, uansett alder eller funksjonsnivå. Hjemmehjelp er et tilbud til deg som fortsatt vil bo hjemme, men trenger hjelp til rengjøring eller handling.

Praktisk bistand er et tilbud om å yte hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen.

Tjenesten gis til eldre, funksjonshemmede, barnefamilier og andre personer som trenger slik hjelp. Formålet med tjenesten er at brukeren skal greie mest mulig selv, og få hjelp til det han/hun ikke mestrer.

 

Egenandel praktisk bistand 

Du betaler for antall timer som er brukt for å få utført husarbeid som for eksempel renhold, vask og skifte av sengetøy, kaste søppel, oppvask, bestilling av matvarer og lignende.

Du skal ikke betale for hjelp til personlig stell og egenomsorg, som for eksempel hjelp til å stå opp og legge deg, personlig hygiene, toalettbesøk, kle av og på deg, spise og helsehjelp.

Timeprisen er avhengig av hvor mye du har i inntekt, se tabellen:

Gruppe

G

Nettoinntekt

2021

01

<=2,5 G

Inntil 252 133 kroner

210 kr

02

2,5-3 G

Fra 252 133 kroner til 302 559 kroner

304 kr

03

3-4 G

Fra 302 559 kroner til 403 412 kroner

304 kr

04

4-5 G

Fra 403 412 kroner til 504 265 kroner

304 kr

05

>5 G

Over 504 265 kroner

304 kr

 

Makspris for betaling per måned

Gruppe

G

Nettoinntekt

2021

01

<=2,5 G

Inntil 252 133 kroner

210 kr

02

2,5-3 G

Fra 252 133 kroner til 302 559 kroner

996 kr

03

3-4 G

Fra 302 559 kroner til 403 412 kroner

1  339 kr

04

4-5 G

Fra 403 412 kroner til 504 265 kroner

1 678 kr

05

>5 G

Over 504 265 kroner

2 010 kr