Utenriksminister Ine Eriksen Søreide inviterte til Barentsmøte, hvor jeg ble invitert til å si noe om betydningen av folk-til-folk-samarbeidet her i Sør-Varanger. Her tok jeg blant annet opp behovet for en ny grensestasjon på Storskog.

Grensevakten GSV arrangerer ved hver nye kontingent samfunnsdager, hvor soldatene får en omvisning i kommunen og her ble jeg invitert inn for å snakke litt om historien til kommunen og kulturtilbudet i Sør-Varanger kommune.

Lekeplassen «krabba» på torget ble åpnet lørdag 11. september, og sjelden har det vel vært så stort oppmøte på torget vårt - dette var nok en etterlengtet attraksjon for våre yngste!

17. mars 1986 plasserte Grubeforeningen Nordens Klippe en flere tonn tung malmstein foran Stortinget i Oslo, i protest mot et forslag fra regjeringen om å bygge ned og avvikle gruvedriften ved A/S Sydvaranger. Denne steinen er nå tilbake i Sør-Varanger og er overtatt av Grenselandmuseet, noe som ble markert med taler, appeller og kulturelle innslag.

I forrige uke fikk jeg åpne «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkludering» som hadde sin oppstartsamling for region Øst-Finnmark på Sandnes og Bjørnevatn skole. Kompetanseløftet skal bidra til at alle som jobber med barna våre skal ha tilstrekkelig kompetanse for å forebygge utenforskap. 

Innovasjonscampen Ung skaperkraft i Nord ble arrangert på Kirkenes videregående skole og Kirkenes ungdomsskole. Her fikk jeg delta i juryen for å kåre den beste løsningen de unge kreative elevene på ungdomsskolen hadde kommet frem til for å bli et mer attraktivt samfunn og skape arbeidsplasser.  

Forrige mandag ble det avholdt stortings- og sametingsvalg. Formannskapsmøte godkjente valget i sitt møte forrige tirsdag. Kommunens valgteam har også i år gjort en formidabel jobb for at valget skal gå så smidig for seg som mulig. Det er lagt til rette for at alle skal få bruke stemmeretten sin og smittevernet ble ivaretatt i alle våre valglokaler i våre åtte stemmekretser.

Jeg har også vært på bedriftsbesøk hos Norsk Test, som skreddersyr løsninger for alle områder innen testing. Norsk Test har blant annet ansvaret for båtførerprøven og har bygget opp det nasjonale båtførerregistret som har over 300 000 personer registrert.

Forrige uke ble avsluttet med hilsningstale for konfirmantene som har valgt humanistisk konfirmasjon.

Til slutt vil jeg gratulere Kent Tore Skagen som har gradert seg opp til 7. dan i Taekwondo og med det er blitt master Skagen - og vår kommuneoverlege Mona Søndenå, som er tildelt Anders Forsdahls pris for 2021. Prisen tildeles en person som over tid har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distriks-Norge.

Ha ei fin uke!