For to uker siden gjestet Finnmark elbilforening Kirkenes. De var ute på turnè for å fremme informasjon om elbiler og for å diskutere elbilsatsingen i Finnmark. Utbyggingen av hurtigladere har tatt seg opp de siste årene, og her var Sør-Varanger kommune tidlig ute, bevilget penger og opprettet en ladestasjon nedenfor kirka i samarbeid med Varanger Kraft.

Etter å ha besøkt elbilforeningens stand på torget, gikk turen til Honningsvåg, i elbil. Der deltok jeg på dialogmøte mellom finnmarksordførerne og FeFo. FeFo`s direktør Jan Olli gikk igjennom dagsaktuelle saker og redegjorde for Finnmarksloven og FeFo`s mandat som grunneier i Finnmark.

Innovasjonsselskapet Proneo er engasjert av Sør-Varanger kommune til å utføre en forstudie for en videreføring av næringsutviklingsarbeid i Sør-Varanger kommune etter omstillingsperioden som Sør-Varanger Utvikling har ledet, nærmer seg slutten. Arbeidet med forstudien ble startet opp før sommerferien og for to uker siden ble jeg og flere andre innen næringsliv, forvaltning og administrasjon intervjuet om hva vi tenker er veien videre for næringsutviklingen i Sør-Varanger kommune.

Lørdag 21. august gjestet Fotefar temareiser Kirkenes med tema «I grenseland i nord» Her deltok jeg med å dele mine erfaringer om folk-til-folk-samarbeidet med Russland, og deretter deltok jeg i en sofasamtale med tidligere ordfører Rune Rafaelsen og Inger Blix Kvammen fra Pikene på Broen, ledet av Hans-Wilhelm Steinfeld.

I uke 34 var det møte i administrasjonsutvalget og kommunestyret, med saker som blant annet status etter AlleMed dugnad og Drift og organisering av kommunale idretts- og aktivitetsanlegg i Sør-Varanger kommune. Jeg var også innom rådet for personer med funksjonsnedsettelser og ungdomsrådet for å høre hvilke saker de er opptatte av og arbeider med for tiden; to viktige stemmer i Sør-Varanger kommune.

Forrige mandag hadde jeg besøk av den russiske generalkonsulen, Nikolay Konygin, som informerte om det russiske parlamentsvalget og gjennomføringen av dette i Norge.

Tirsdag var jeg med på mitt første styremøte i Sør-Varanger utvikling AS. SVU er heleid av Sør-Varanger kommune og ordfører utgjør selskapets generalforsamling. Her fikk jeg et viktig innblikk i deres styrearbeid.

Jeg har også deltatt på mitt første møte ifm Kirkeneskonferansen, som er en viktig møteplass for alle som er opptatt av nordområdene, og der vi setter fokus på ulike sider av nordområdeutviklingen.

Seinere i uka fikk jeg sammen med SVU gjeste Nord Norsk vitensenter i Tromsø. NNV og SVU har skrevet en intensjonsavtale som beskriver en mulighet for å få etablert en avdeling i Øst-Finnmark. Et ordentlig spennende prosjekt, jeg håper vi kan få realisert!

Uka ble avsluttet med å feire Kirkenes båtforening sitt 60 års-jubileum, under temaet Sikkerhet til sjøs.

Til slutt vil jeg gratulere med Amanda-prisen som ble delt ut 21. august og som gikk til Egil Håskjold Larsen fra Jarfjord og Viktor Kosakovskij for filmen Gunda i kategorien «Beste foto»!