Finnmarksløpet har fått klarsignal til å kunne kjøre løp i år. Sjekkpunkt vil bli i Kirkenes sentrum som vanlig i henhold til gjeldende smittevernsregler. Alle avklaringer rundt det kulturelle programmet som Finnmarksløpets siida og livescene vil bli avklart i uke 6.

I 2022 er det 50 år siden Sør-Varanger kommune undertegnet samarbeidsavtalen med Petsjenga i Russland. Markeringen av 50-års jubileumet er under planlegging sammen med Petsjenga kommune og det vil bli flere arrangementer/markeringer i høst/vinter.

Jeg har også hatt møte med fylkesråd for samferdsel i Troms- og Finnmark fylkeskommune om mulighetene for en større bypakke og ny innfartsvei til Kirkenes. Dette er planer som ble utarbeidet av Statens vegvesen i forbindelse med planlegging av stamnetterminal i 2016, men som ble skrinlagt da man sa nei til å gå videre med stamnetterminalprosjektet. Det er ønskelig å se på mulighetene for en bypakke uavhengig av havn på nytt.

Ukas formannskapsmøte behandlet flere saker om medlemskap og økonomisk støtte som skal vedtas i neste ukes kommunestyermøte. Sak om forlengelse av båndlegging i påvente av reguleringsplan for havneområder ble utsatt, da vi neste uke også skal ha et ekstra kommunestyremøte som kun skal omhandle informasjon om nye næringsareal i Sør-Varanger kommune.

Boligsituasjonen i Bugøynes er krevende og jeg har tatt initiativ til et møte mellom Sør-Varanger kommune, Kirkenes Næringshage og Stiftelsen Bolig Bygg i første omgang, for å se på hvordan vi kan bedre boligsituasjonen i bygda.  Møte vil finne sted i uke 5.

Uka ble avsluttet med veldig hyggelig besøk på kontoret av min sjef i Hærens Trenregiment Høybuktmoen (hvor jeg har permisjon ifra) major Svein Larsen, som tildelte meg Forsvarsmedaljen for 25 års tjeneste i Forsvaret.

God helg ønskes alle!