Hær-kommunene møter sjef Hæren ca. to ganger i året for å bli oppdatert på Forsvarets aktiviteter i våre kommuner,og hvor vi utveksler erfaringer med det å være vertskommuner for Hæren. En felles utfordring er hvordan vi skal bli så attraktive kommuner som får Forsvarets ansatte til å bosette seg i vår kommune. 

Vel hjemme igjen var det tid for å hilse på vår nye sjef ved Grensevakten GSV, Oberstløytnant Michael Spanne Rozmara. Her tok vi opp flere av de samme temaene fra Hær-møte tidligere i uka. Sør-Varanger kommune og Grensevakten GSV har flere sammenfallende interesser og noen felles utfordringer.

Onsdag hadde vi siste formannskapsmøte før sommeren. Her var flere aktuelle saker oppe som skal behandles i kommunestyret i august. Både nedlegging av skoledrifta ved Tårnet skole og videre bruk av skolebygget og bruk av Husbankens virkemidler som et rekrutteringstiltak. Vi ønsker også å se videre på leie-før-eie-modellen for de mest sårbare på boligmarkedet.

Arbeidsuka ble avsluttet søndag kveld, da klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn gjestet Nibio Svanhovd. Ministeren er på reise for å besøke Norges nasjonalparker, og først ute på reisen er Øvre Pasvik Nasjonalpark.

Det går mot noen roligere sommeruker fremover, så mitt ukentlige ordførerbrev vil nok ikke komme ukentlig i juli måned.

Ønsker dere alle noen fine sommeruker! Blir du hjemme i ferien, er det mye å finne på også her i kommunen. Er du glad i naturen så ta deg en perletur, eller kanskje en kanotur. Benytt deg av kinoen, biblioteket, besøk museene, butikkene, spisestedene. Opplev din egen kommune :) 

God sommer!