Hvert år på denne tida kommer forespørslene om hva vi gjør for bobil-turistene i Sør-Varanger kommune. I år kan vi endelig tilby ladepunkter til 10 bobiler nede ved Hurtigrute kaia, 8 på asfaltert plass og 2 på gruset plass. Det er Kirkenes Havn KF som har tilrettelagt for 40 plasser, hvorav 10 på asfalt og 30 plasser på grusplassen. I tillegg ser vi også på andre lokasjoner hvor vi ønsker å legge til rette for bobiler i år.

Torsdag ble det avholdt et møte angående den nye nasjonale reiselivsstrategien som har tema; «Sterke inntrykk små avtrykk» Sør-Varanger er en av 11 destinasjoner som ble valgt ut for å få særskilt oppmerksomhet under lanseringen av den nye nasjonale strategien. Før korona pandemien var reiselivsbransjen den tredje største bransjen her i Sør-Varanger, etter handel- og service næringen og bygg- og anlegg. Nå ser vi sakte men sikkert at reiselivet igjen tar seg opp og vi håper den nye strategien kan bidra til økt vekst i bransjen.

De tre Arctic Mayor Forum kommunene i Norge (Bodø, Tromsø og Sør-Varanger) fikk denne uka et digitalt møte med statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet for å oppdatere departementet om hva som har skjedd i AMF det siste året. Formålet med møtet var å gi en statusoppdatering på AMF, samt diskutere strategier for hvordan AMF skal kunne utvikle seg til å bli et lokaldemokratisk redskap for arktisk samfunnsutvikling og nordområdepolitikk.

Før 17 mai arrangerte ungdomsrådet en konkurranse blant alle ungdomsskolene i kommunen. Konkurransen gikk ut på å plukke mest mulig søppel og torsdag fikk jeg dele ut premien på kr. 10000,- til klasse 8A ved Kirkenes ungdomsskole. Premien var sponset av ungdomsrådet med kr. 5000,- og ordfører med kr. 5000,- Det var en overrasket klasse som mottok prisen.

Juni er også skoleavslutningstid, og jeg var så heldig å bli invitert til avslutningen for vg2 Helse- og oppvekstfag og FBIE (frisør, blomster, interiør- og eksponeringsdesign). Her holdt jeg en kort tale til ungdommen hvor hovedbudskapet var hvor viktig en yrkesfagligutdanning er i samfunnet og at de er våre mest attraktive arbeidstakere. Jeg minnet også alle om at uansett om de tok høyere utdanning eller fagbrev, så har Sør-Varanger kommune behov for alle som en og ønsket dem velkommen tilbake hvis de måtte flytte ut for å få den utdanningen de ønsket seg.

På tampen av uka deltok jeg på Barentshusets fagseminar og sommeravslutning med innledninger både fra leder av Norges formannskap i Barentsrådet, Det russiske generalkonsulatet, Barentssekretariatet, Barentsinstituttet og Kirkenes fondsforvaltning.

Og helt til slutt, så avsluttet jeg også denne uka med en vielse.

Størst av alt er kjærligheten!