Tirsdag fikk vi endelig signert en samarbeidsavtale med UiT Norges Arktiske Universitet. Dette sikrer oss et bedre, bredere og et mer forutsigbart studietilbud. Nå er det opp til oss i Sør-Varanger kommune å bidra til at rammene rundt studiestedet blir attraktivt slik at vi får en god søkermasse fremover. UiT får også ny rektor 1. august, og Dag Rune Olsen, valgte Kirkenes som et av de første stedene han besøkte på sin «bli kjent runde» forrige uke.

Juni er tid for generalforsamlinger og forrige uke deltok jeg på generalforsamlingen til både Varanger Kraft AS og Brendselutsalget AS  

Det ble også gjennomført diaologmøte med Statsforvalteren i Troms og Finnmark, andre kommuner, krisesentre, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord) og Bufdir om utfordringer og muligheter for krisesentertilbudet generelt, og hvordan det har vært under koronapandemien. Her deltok jeg bare på en del av møte, men varaordfører deltok på hele møte og ga innspill fra Sør-Varanger kommune.

Mine engelsk kunnskaper, eller mangel på dem, ble satt på prøve da jeg ble intervjuet av en Fransk student som skriver en avhandling om Kirkenes og prosjekt Stamnetterminal. Til tross for at han aldri hadde vært her i Kirkenes før, hadde han stor interesse for vår kommune og hva som skjedde rundt prosjektet Stamnetterminal.

Det ble også gjennomført et statusmøte med Vsist Kirkenes angående Sør-Varanger kommune som bærekraftig reisemål. Uka ble avsluttet med å dele ut miljøsertifikatet Miljøfyrtårn til fire bedrifter som har bevist at de systematisk jobber med miljøkravene som må innfris for å bli Miljøfyrtårn. Gratulerer så mye til Fiskebeck Håndtverk AS, Sør-Varanger Utvikling AS, Pasvikturist AS og Sparebank 1 Kirkenes.

Lørdag feiret vårt naboland Russland sin nasjonaldag. Håper alle våre russiske innbyggere og naboer hadde en flott feiring.