Tidligere hadde vi kriseledelse hver tirsdag i Sør-Varanger kommune ifm coronapandemien. Nå er frekvensen hver første tirsdag hver måned. Sør-Varanger kommune er på grønt nivå, og vi har ingen smitte i kommunen pr. dags dato.

Onsdag hadde vi kommunestyremøte hvor vi endelig fikk vedtatt strategisk oppvekstplan. Dette er en plan som har vært under arbeid over flere år, og som nå endelig var klar til politisk behandling i kommunestyret. Dette vil bety mye for oppvekstområdet i framtida, det at vi nå har en strategi for å nå våre mål.

Grensepasseringssted Neiden har skapt stort engasjement. Onsdag i forrige uke informerte jeg formannskapet om at jeg kom til å henvende meg direkte til justis- og beredskapsministeren ang den stengte grensen. Etter å ha gjort det og gjennomført flere møter med Statsforvalteren, kunne vi onsdag under kommunestyremøte fortelle at våre henvendelser var blitt tatt til følge og at grensa kunne åpnes innenfor åpningstiden 0800-2000.

Så mens jeg var og åpnet den fantastiske forestillingen Sirkus Fantastisk for kommunens barnehager under Barnas Barentsdag på torsdag, deltok varaordføreren på et administrativt møte mellom kommunens enhetsleder for beredskap, brann og redning og vår smittevernlege og politiet for å få på plass de siste detaljene rundt åpningen, slik at den kunne åpne i dag fredag 4. juni kl. 1200

Forestillingen Sirkus fantastisk handlet om et sangsirkus med barentsdyr i fri dressur. Her fikk vi møte alt fra enhjørninger, alligatorer og isbjørn. De som sto på scenen var kulturskolens KorFantastisk avdeling Sandnes og Bjørnevatn.

 

Også avsluttet jeg nok en uke med det aller hyggeligste, nemlig å få vie et par.

Størst av alt er kjærligheten!

 

Håper alle får nyte de sommerdagene vi får!

 

Lena N. Bergeng

Ordfører