Dagen etter konstitueringen deltok jeg på et møte med Varanger Kraft. De er nå i ferd med å rullere sin eierskapsstrategi og som største eier er vår stemme i dette arbeidet viktig. Dette var et første oppstartsmøte og det er avsatt flere arbeidsmøter frem mot sommeren for å sluttføre dette arbeidet. Utvalget som er nedsatt består av selskapets eiere og tre fra selskapets styre.

Fredag hadde vi eiermøte i Aurora kino som Sør-Varanger kommune eier sammen med Tromsø og Alta kommune. Kulturbransjen generelt er inne i en krevende tid og landets kinoer er ikke noe unntak. Aurora kino har søkt på midler fra stimuleringsordningen for kultursektoren. Aurora kino søkte om 6,7 millioner men har fått avkortning på søknaden sin til 3,8 millioner. Sør-Varanger kommune ønsker å være en ansvarlig eier og vil strekke oss langt for å kunne opprettholde et godt kinotilbud i kommunen. I fjor gikk eierkommunene inn med en kompensasjon som tilsvarte vår eierandel av selskapet. Vi er på nytt forberedt på at vi kan måtte være villige til å stille en økonomisk garanti for selskapet som for Sør-Varanger kommunes del er på i underkant av 300 000.

Onsdag besøkte jeg Kafe Ro etter en henvendelse fra kafeen etter kommunestyrets behandling av deres søknad om støtte, hvor vi besluttet å innvilge søknad på kr.150 000,-.  Det var et veldig hyggelig møte med kafeen`s nestleder hvor jeg fikk en fyldig informasjon om deres arbeid og om hva de skal bruke den økonomiske støtten kommunestyret bevilget til deres drift.

Denne uka har vi også mottatt utkast til samarbeidsavtale mellom UiT Norges Arktiske universitet og Sør-Varanger kommune hvor formålet er å  sammen bidra til å videreutvikle Kirkenes som attraktivt studiested.

Ellers har jeg fått mange hyggelige hilsninger og gratulasjoner og ikke minst invitasjoner. Jeg ser frem til å bli enda bedre kjent med kommunen og det som skjer her så inviter meg gjerne til deres arrangementer eller bare til en liten prat.