Hun er født og oppvokst i Levanger kommune i Trøndelag, og har bodd i Sør-Varanger siden 1989. Lena er utdannet kokk og har jobbet både i restaurant og på institusjon. De siste 25 årene har hun vært ansatt i Forsvaret som kokk og assisterende kjøkkensjef. Siden 2014 har hun vært lokal innkjøper i Hærens Trenregiment.

Lena er nå inne i sin tredje kommunestyreperiode, og har vært fast medlem i formannskap og kommunestyre i alle periodene. I perioden 2015-2019 var Lena varaordfører i Sør-Varanger kommune.