Det var i forrige uke ingen smittede i Sør-Varanger kommune. Det ble foretatt 114 tester på teststasjon i Kaisvingen, 42 på drop-in, 157 på Storskog. Smittevernlege vurderer kontinuerlig åpningstider og tilgjengelighet på testing basert på pågang og smittesituasjon. Drift av karantenehotell medfører noen utfordringer i forbindelse med juridiske ansvarsforhold, kommunen vil avklare dette med politiet i løpet av uke 18.

Det er god kontakt med årets russ for å sikre en forsvarlig gjennomføring av arrangementer, og samarbeidet er positivt. Smittevernlege og 17. mai komite samarbeider også for å få gode gjennomføringer av 17. mai tog- og feiringer.

Kommunen mottar nå ca. 350 vaksinedoser i uken, og forventer at dette tallet øker i løpet av juni, fram mot det dobbelte eller tredobbelte i juli. Det jobbes nå med å flytte vaksineringen fra Sandnes skole til Barents hallen. Idretten er flyttet ut av hallen, slik at dette ikke får konsekvenser for barneidretten. Vaksinering i Barents hallen vil starte opp i uke 19.

Innbyggere som mottok Astra-Zeneca vaksinen i februar og mars, hovedsakelig helsepersonell, vil få Phizer som andredose i uke 20-22.