Antallsbegrensninger ved arrangementer og sammenkomster

 

Type sammenkomst/arrangement 

Antall 

Eksempler

Private sammenkomster i eget hjem (anbefaling)

Inntil 10 gjester i tillegg til de som bor i boligen. Beskyttede telles ikke med.

Dersom det kommer 2 gjester som er beskyttet i tillegg til 10 gjester som ikke er beskyttet, er det greit.

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler

Innendørs: Inntil 20 personer.

Utendørs: Inntil 30 personer. 

Bursdagsfeiring, bryllup, dåp minnestund, firmafest ol.

Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Arrangementer innendørs uten faste, tilviste plasser

Inntil 50 personer.

Inntil 100 personer på innendørs idrettsarrangement for utøvere under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Foreldremøter på skolen, medlemsmøter, kurs, lokal konsert/forestilling, idrettsarrangement, konferanse, innendørs markeder og messer.

Arrangementer innendørs med faste, tilviste plasser

Inntil 200 personer

Kino, opera, konsert, teater, kirke, moske, idrettsarrangementer, foredrag ol.

Arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser

Inntil 200 personer 

Idrettsarrangementer, utendørskonserter, utendørs markeder og messer, pop-up-konserter o.l.

Arrangementer utendørs med faste, tilviste sitteplasser

Inntil 600 personer, i grupper på inntil 200 personer (forutsetter minst 2 meters avstand mellom gruppene)

Idrettsarrangementer, utendørskonserter ol.

 

Kilde og utfyllende informasjon