Fra 19.06.15 gikk Sør-Varanger kommune over til et nytt fullelektronisk system for opptak og administrasjon av barn i barnehage.

Lenke til «Barnehageportalen»: http://barnehageplass.svk.no