Målet er å skape økt oppmerksomhet omkring habilitering og rehabilitering.

Kirkenes sykehus har åpne informasjonstilbud hele uka - se vedlagte program.

Koordinerende enhet i kommunen er med på arrangere en konferanse i Karasjok 9. okt.for hele Finnmark med tema:

"Helhetlige tjenestetilbud i Finnmark - Koordinering/samarbeid på tvers."

Her skal bl.a. en bruker fra Sør-Varanger fortelle om sine erfaringer, og rådmann Bente Larssen skal informere om tilbudet i Sør-Varanger kommune og delta i en paneldebatt.

3 virksomhetsledere i kommunen vil delta på konferansen i tillegg til koordinerende enhet.