Hvor mye støtte man kan få, vil avhenge av prosjektets art. Næringsfondet kan yte tilskudd til bedriftsutvikling, kommunalt tiltaksarbeid og grunnlagsinvesteringer. Du kan lese mer om hva det kan søkes på i næringsfondets vedtekter og retningslinjer.

Prosjekter med totalkostnad under kroner 60.000,- kan avgjøres administrativt og behandles fortløpende med normal behandlingstid på under tre uker. Alle andre søknader behandles av fondsstyret, som har egen møteplan med om to møter pr år. Søknaden må være mottatt av kommunen minimum 4 uker før møtedato.

Les mer om Vedtekter, retningslinjer og saksbehandlingsrutiner​

​Slik søker du: