Han viste til steder hvor det står biler parkert, gatelys som er i ustand og store snødunger som er med på å gjøre skoleveien usikker. Sammen diskuterte vi hva vi kunne gjøre, og samtidig så vi på hvordan kommunale strategiske planer kan være med på å løse disse problemene. Vi var også og så på verktøy som er med å få en oversikt over alle meldte problemer, www.fiksgatami.no.Liam er med i elevrådet ved Kirkenes skole og opptatt av trafikksikkerhet.

Møtet var en veldig positiv opplevelse og jeg håper at flere ungdommer og barn tar kontakt slik at ordfører får mulighet til å prate direkte med dem - stå på.

 

Hilsen

Pål Kasper Gabrielsen

Ordfører