Notat fra ordførers statusmøte 3.mai kan du lese her.