Akuttberedskapstelefonen er betjent kl. 15:30 - 08:00 på hverdager og døgnkontinuerlig i helger og på helligdager.

Hva bistår akuttberedskapen med?

  • Svarer på telefonhenvendelser
  • Vurderer om situasjonen kan avhjelpes ved råd og veiledning
  • Vurderer om situasjonen er alvorlig eller akutt, og hvilke tiltak som kan og bør iverksettes

Hvorfor akuttberedskap?

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) stiller krav om at kommunene skal ha barnevernfaglig kompetanse tilgjengelig utenfor vanlig kontortid, slik at barn kan få øyeblikkelig hjelp fra barnevernet i akutte krisesituasjoner.

Staten har i tillegg alarmtelefonen for barn og unge, som er landsomfattende og gratis. Telefonnummeret dit er 1 1 6 1 1 1.

 

Andre meldinger til barnevernet

Har du en bekymringsmelding kan du følge denne  veiviseren for å gi beskjed til barnevernet