Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Melding fra Rådhuset

På bakgrunn av arbeid med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, og sammenlignet med andre kommuner og offentlige instanser, har vi sett det som nødvendig å iverksette tiltak for å sikre Rådhuset på hensiktsmessig måte. Dette har medført at besøkende nå kun kan benytte hovedinngangen. Overordnet så vil ethvert sikkerhetstiltak føre til en viss ulempe, men dette er gjort for å ivareta sikkerheten.

Kommunen legger stor vekt på å være en åpen og inkluderende kommune og ønsker alle besøkende fortsatt velkommen til rådhuset.

Henvendelser til ordfører, sentraladministrasjonen og de øvrige avdelinger skal som tidligere gå via servicekontoret.

Skjema

Språk Norsk - Norwegian