Matombringing er en ordning der du fåt brakt mat hjem til deg. Det er et tilbud kommunen har for de som har vanskeligheter med å få laget middag selv.

Bor du hjemme og har problemer med å få laget middag selv, kan du søke om dette tilbudet. Skjema for søknad kan du finne på Servicekontoret, våre nettsider eller hos ansatte i Hjemmebasert omsorg.

Pris
Satsen på egenbetaling for matombringing bestemmes av kommunestyret, og indeksreguleres årlig. Prisen fastsettes etter husstandens samlede inntekter ved siste skatteligning.
 

Inntekt inntil 2 G

80 kr per middag

Inntekt over 2 G

90 kr per middag

 

Full kost ved bemannede omsorgsboliger

Ved kommunes bemannede omsorgsboliger kan en kjøpe full kost abonnement. Dette innebærer alle måltider

(frokost, middag, kvelds, kaffe med kaker og snack).

Full kost-abonnement                  3.920 kroner per måned