Det er satt av kroner 500 000 til kulturmidler til kulturorganisasjoner, idrettslag og til utvalg for levekårs disposisjon. Rammene for disse ble vedtatt i utvalg for levekår 07.04.21 etter følgende fordelingsnøkkel:

 

Kulturmidler kulturorganisasjoner                                                          200 000

Kulturmidler idrett                                                                                  200 000

Kulturmidler til Utvalg for Levekårs disposisjon                                  100 000

 

Søknader om kulturmidler må fylles ut elektronisk og søknadsskjema finnes på

www.svk.no  - «Søknad og skjema» - «Kultur og fritid»

 

Søknadsfrist 1. juni 2021

 

 

Søknad om investeringstilskudd – Idrettslag

 

Det er for 2021 satt av 605 000 i investeringstilskudd til lag og foreninger

Ta kontakt med  enhetsleder for kultur og fritid,  Harald Sørensen  hso@svk / mob  918 14 958 for nærmere veiledning

 

Søknad om investeringstilskudd sendes til

Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes eller per e-post:

 

postmottak@sor-varanger.kommune.no

 

Søknaden skal merkes «Investeringstilskudd Idrett»

 

Søknadsfrist for investeringstilskudd er 1. juni 2021