Møtetidspunkt:            Fra kl. 12:00 til kl. 12:30

Møtested:                    Skype

Tilstede:

 • Kommuneoverlege Mona S. Søndenå 
 • Smittevernlege Drude Bratlien
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Kontorsjef Magnus Mæland
 • Økonomisjef Svanhild A. Lande 
 • Kommunalsjef Arnulf Ingerøyen 
 • Skolefaglig leder Michael Berstad
 • Personalsjef Line Kristoffersen 
 • Fungerende ordfører Pål K. Gabrielsen 
 • Fungerende varaordfører Lena N. Bergeng
 • Beredskapsleder Eivind Gade-Lundlie
 • Koordinator Kjerstin Møllebakken
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra kommuneoverlege
  • Uke 12: 139 i Kaisvingen, 290 på drop-in, 52 på Storskog
  • Uke 13: 69 i Kaisvingen, 256 på drop-in, 45 på Storskog
  • Kapasitets-/personellutfordringer på teststasjonene, akutt behov for flere personer til analysearbeid.
  • Fortsetter drop-in de neste 2 ukene.
  • Ingen positive hurtigtester – ingen i isolasjon akkurat nå.
  • Mye spørsmål omkring reise, karantene osv. – nummeret til publikumstelefon nasjonalt innreisesenter legges på vårt nettsted slik at henvendelser kan rutes direkte dit.
 2. Informasjon fra rådmannen
  • Skal ha møte med statsforvalteren i morgen, tar bl.a. opp saken om Storskog (venteareale, toaletter osv., som kommunen anser som et statlig ansvar).
 3. Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd
  • Det fungerer godt i enhetene med hensyn til smittevern og ingen øvrige meldinger.
 4. Informasjon fra kommunalsjef oppvekst
  • Nye veiledere for barnehager og skoler kom før påske, på rødt nivå er gruppestørrelsen 15 personer, dette gir ingen konsekvenser for små skoler, men de store vil permittere elever annenhver dag dersom heving til rødt nivå.
 5. Informasjon fra beredskapsleder
  • Møte i TISK-gruppa tidligere i dag. Hva skjer dersom bestemmelser om karantenehotell og isolasjon ikke følges? Må drøftes med politiet om anmeldelse er nødvendig fra kommunens side, eller om dette kan ordnes på annen måte. Spesielt da anmeldelse oppleves som en noe sendrektig måte å løse dette på.
  • Kommunens tilsyn med smittevernregler – koordineringsrollen jfr. Hdirs veileder er ressurskrevende. Det jobbes med dette i TISK-gruppa.
  • Kontinuitetsplaner kommer inn fortløpende fra enhetene.
 6. Informasjon fra koordinator
  • 357 vaksinedoser ventes inn nå. Det vaksineres onsdager og torsdager. 300-360 vaksiner i uka, er forespeilet betydelig økning i vaksinering. Sandnes skole brukes ei stund til og går over til Barentshallen etter hvert. Må øke på personell utover som vaksinasjonene øker i omfang.
 7. Informasjon fra personalsjef
  • Nasjonale anbefalinger og tiltak er forlenget til og med 13. april, og Sør-Varanger kommune forlenger til samme dato.
 8. Informasjon fra ordfører
  • Takker for god innsats i påsken!