Skolen:                

789 71780

Rektor:

789 71 780

SFO:                     

789 71781

 

Barnehagen:      

789 71784