Sør-Varanger Kommune innbyr herved til anbudskonkurranse for anskaffelse av konsulent til utarbeidelse av detaljreguleringsplan og prosjektering av vei, vann og avløp for felt B2F, Skytterhusfjellet.

Oppdraget omfatter også prosjektering av vei, vann, avløp og annen teknisk infrastruktur med forprosjekt. Når forprosjektet er godkjent og det er fattet vedtak om utbygging igangsettes detaljprosjektering inkl. utarbeidelse av komplett konkurransegrunnlag for utbygging av teknisk infrastruktur i felt B2F. Teknisk forprosjekt skal også omfatte forlenging av Skytterhusveien, som er regulert i reguleringsplan for Skytterhusfjellet av 22.03.2007, fra eksisterende snuplass, og i en lengde av ca 200 m.

 

Detaljprosjektering inklusive utarbeidelse av konkurransegrunnlag for utbygging av teknisk infrastruktur i Skytterhusveien prissettes som opsjon i tilbudet.

Det kan ikke gis tilbud på deler av oppdraget.

Konkurransen reguleres av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Konkurransen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser og tilbudsbestemmelser som følger av dette konkurransegrunnlaget.

 

Åpen anbudskonkurranse er en anskaffelsesprosedyre som gir alle interesserte leverandører anledning til å levere tilbud, men som ikke tillater forhandlinger.

Tilbudsfrist; 01.10.15 kl. 1200.

 

Vedlegg:

annonse svk.no.pdf

oversiktskart felt b2f Skytterhusfjellet.pdf

Planavgrensning felt B2F Skytterhusfjellet.pdf

Konkurransegrunnlag felt B2F Skytterhusfjellet 150815.pdf

MAL Planbeskrivelse.pdf

Skytterhus220207.pdf

SkytterhusReguleringsbestemmelser220207.pdf

2007001_BESKRSkytterhusfjellet_220207.pdf

2007001_TF_RegSkytterhusfjellet.pdf

Vedlegg_2_Tilbudsbrev detaljregulering b2f Skytterhusfjellet 150815.pdf

Vedlegg_3_HMS-egenerklæring detaljregulering b2f Skytterhusfjellet 150815.pdf

Handbok revidert (41 805 kb)