• Regjeringen åpnet fra 27/5 for at skoler og barnehager kunne gå til grønt nivå under forutsetningen at kommunen har lite smitte over tid, god testkapasitet og løpende oversikt over antall smittetilfeller, noe som vi i Sør-Varanger kommune har, og som medfører at vi kan justere ned til grønt nivå, sier rådmann Nina Bordi Øvergaard.

 

De nasjonale retningslinjer for sammenkomster, arrangementer, sosiale kontakter og andre smittevernsregler skal fortsatt følges. Det er viktig at befolkningen setter seg inn i reglene og følger dem.

 

  • Grønt nivå betyr at det blir mer normal drift både i skoler, barnehager og for øvrige kommunal tjenester, men at vi fortsatt skal følge de vanlige smittevernreglene som er: Hold avstand, vær hjemme hvis du er syk og vask hendene dine. Befolkningen skal også være trygg på at vi raskt kan gå til gult eller rødt nivå hvis smittesituasjonen endrer seg, sier smittevernlege Drude Bratlien.

  

Skolefaglig rådgiver Michael Berstad sier at overgangen til grønt nivå vil føre til lettere skolehverdag for barn og unge i skolen, og et bedre sosialt miljø..

 

  • Det er viktig at barn og unge kan møtes over klassetrinnene når det er smittevernfaglig forsvarlig. Dette vil gjøre undervisningen lettere, og ikke minst vil det føre til at vi kan ha mer sosialt fokus på tvers av klassetrinnene. På grønt nivå vil vi ha vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag, sier Berstad.

 

Enhetsleder for barnehagene, Eva-Johanne Johnsen, sier grønt nivå vil føre til en mer vanlig organisering i barnehagene.

 

  • Grønt nivå i barnehagene betyr at ingen syke skal møte i barnehagen,  det skal være god hygiene og normalt renhold,  fortsatt unngå fysisk kontakt mellom ansatte, sier Johnsen

 

Foresatte vil få informasjon fra skole og barnehage om endringene.

 

For trafikklysmodellen til barne- og ungdomsskolen:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smitteverntiltak-for-barnehager-og-skoler/#

 

For trafikklysmodellen for barnehager: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-barnehager/smitteforebyggende-tiltak/#nivainndeling-av-smitteverntiltak-trafikklysmodell

 

For Sør-Varanger kommunes generelle trafikklysmodell for øvrig drift: https://www.svk.no/trafikklysmodellen.541576.no.html