Sandhell har vært ansatt i Sør-Varanger kommune siden 1991, og har siden 2005 vært enhetsleder i Tjenesten for funksjonshemmede. Hun har vært konstituert kommunalsjef for helse, omsorg og velferd i ett år.

  • Dette er en krevende, men svært spennende stilling. Strategisk plan for helse, omsorg og velferd, som akkurat er vedtatt, vil være et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. I planen har vi som mål å involvere innbyggere, interesseorganisasjoner og frivillighet i drift av våre tjenester. Samskaping og dialog er viktigere enn noen gang. Med så mange engasjerte og dyktige ansatte i sektoren er vi godt rustet til å nå de mål som er satt, sier Sandhell.

Rådmann Nina Bordi Øvergaard er fornøyd med at Jorunn Sandhell har takket ja til å ta utfordringen som kommunalsjef.

  • Jorunn er en godt kvalifisert leder som innehar relevant helsefaglig- og lederutdanning på masternivå, samtidig har hun lang ledererfaring fra ulike enheter i kommunen, det siste året også som kommunalsjef. Hennes kompetanse og erfaring vil være viktig med hensyn på utvikling innenfor helse, omsorg og velferdstjenestene i årene fremover, sier Øvergaard.