Nå kan foresatte og elever ved Jarfjord oppvekstsenter og Sandnes skole følge med på skolenes nettsider. Det blir lagt ut meldinger, elevarbeid, ukeplaner og mer på nettsidene. Se http://jarfjord-oppvekstsenter.no og
http://sandnes-skole.no.