Bestemmelsene om interpellasjon finnes i reglement for politiske utvalg.

 

Hvordan fremme interpellasjon

Interpellasjon som ønskes besvart i førstkommende møte, må være registrert hos Sør-Varanger kommune senest 5 virkedager før møtet. Dette betyr at dersom du skal fremme en interpellasjon til kommunestyret, må du sørge for at den er kommet inn til postmottaket senest onsdag før møtet.

Interpellasjoner skal protokolleres, og disse behandles etter ordinære saker i møtet.

 

Behandlingen i møtet

Ved behandling av interpellasjoner, kan du som interpellant, ordføreren og den som besvarer, få ordet 2 ganger. Møtende representanter kan gis ordet 1 gang. Taletiden avgrenses til 5 minutter for første innlegg for deg som interpellant og den som besvarer, og neste innlegg 2 minutter. Behandling av interpellasjoner skal som hovedregel ikke vare mer enn 30 minutter.

Dersom det framsettes forslag til vedtak i forbindelse med en interpellasjon, kan møteleder eller ⅓ av de møtende representantene motsette seg å behandle forslaget.

 

Frem en interpellasjon her