Du kan fremme saker som gjelder kommunens virksomhet - og så er det noen unntak. Dersom kommunestyret inneværende valgperiode (hver valgperiode er på 4 år) har behandlet saken, kan du ikke fremme den på nytt via innbyggerforslag. Det samme gjelder dersom saken har vært fremmet som innbyggerforslag tidligere, men vær oppmerksom på at kommunestyret har lov å behandle forslaget dersom de ønsker det, selv om det har vært behandlet tidligere.

Kommunestyret må behandle innbyggerforslaget innen 6 måneder etter at den er fremmet.

Minsak.no er en side som hjelper deg igang med et innbyggerforslag, og her finner du både informasjon og lovgrunnlag.